zpět vpřed Hlavní strana Stránky 4.A 1998-2002
Přihlásit se
<< zpět

Jak učitelé (ne)chodí do hodin...

Tým vědeckých pracovníků z (tehdejší) 2.A vynaložil mnoho úsilí a obětoval spoustu času, aby vám přinesl podrobné údaje a zprávy o tom, že nejen žáci chodí pozdě do hodin...

Testy byly provedeny pouze na profesorkách a profesorech pravidelně docházejících do hodin 2.A a to tak, že jeden z vědců, kvalifikovaných speciálně pro tuto činnost, vždy změřil čas, jenž uplynul od zvonění na hodinu do vstupu učitele mezi zárubně dveří třídy (pozn.: pokud přišel vyučující jinudy, jeho čas nebyl do výsledků započítán).

U všech vyučujících bylo takovéto měření provedeno v každé z dvaceti po sobě jdoucích vyučovacích hodin, bez ohledu na to, zda-li se před hodinou konala porada či zda-li se porada nekonala. Po dokončení testů byla pro každého vyučujícího zvlášť vypracována následující statistika:Neodpustili jsme si ani srovnat jednotlivé kantory mezi sebou, což můžete vidět na grafech hromadného porovnání. Dotazy a připomínky nikam nesměřujte. Děkujeme.


Rádi bychom také upozornili všechny čtenáře, aby z celého měření nevyvozovali žádné ukvapené závěry. Pozdní příchod kantora je mnohdy ovlivněn prodlouženou poradou, neodkladnými telefonáty či jinými důležitými záležitostmi, přičemž studentům je vevětšině případů sdělen pádný důvod spolu s omluvou. Berte tedy prosím celou věc s mírným nadhledem.Výsledky jednotlivců:

J. Spudil (mat, fyz) I. Novák (cjl)
M. Müller (dej) Z. Jiránek (bio)
R. Plachý (vyv) L. Krátký (nej)
J. Chang (anj) P. Kadečková (che)
K. Vojáčková (anj) I. Klepalová (anj)
J. Matějková (zsv) O. Šuchová (zem)
J. Škarková (tev)

Hromadné porovnání:

Výkony srovnané do grafů

Zvláštní ocenění:

Za nejdelší zpoždění
Za nejdelší průměrné zpoždění
Za nejkratší zpoždění
Za nejpřesnější příchod v dějinách měření
Za nejdelší čas trávený navíc se žáky
Za nejobtížneji proveditelné měření příchodu při hodinách tělocviku
Za zbytečné zkažení průměru při posledním měření
Za stálé, často malé a celkově normální zpoždění
Za zbytečnou ztrátu času chozením před každou hodinou na záchod do 2. patra
Za dvakrát po sobě na vteřinu stejné zpoždění
Za nejdivnější graf