zpět vpřed Hlavní strana Stránky 4.A 1998-2002
Přihlásit se

Velká teorie Mříže


Před 6 726 391 846 lety se zrodila Mříž z ničeho. O den později, když neměla co dělat, tak se nas**la a vyvolala Velký třesk. Mezi tím, co se vesmír rozpínal, oživila dinosaury. Ti ji ovšem přestali bavit, a proto zapříčinila srážku devíti sluncí, které rozsekala na mnoho takhle velkých kousků. Když se pobavila, zformovala jedno slunce a vytvořila lidstvo. První a nejčastější vsup do zemského jádra uskutečnila na místě několik set metrů vzdáleném od Dívčího Kamene, kde ji tamější obyvatelé o několik miliard let později vybudovali svatyni (viz. fotografie).

Mříž je tedy původcem všeho. Když chce něco provést, přestrojí za nějakou věc. Nejčastěji za Měsíc. Většinu času je však neviditelná. Zákon Mříže mluví jasně: Nikdo se o Mříži nebude nevhodně vyjadřovat, nebude ji pomlouvat a nebude si s ní zahrávat, leč mu Mříž značně zkomplikuje život (živý důkaz je neopatrnost některých studentů z naší třídy, díky kterým se již podvakráte ztratila naše třídnice). My, odborníci na tuto problematiku, vám nyní uveřejníme několik příkladů ze zásahů nas**né Mříže do lidských dějin, takže si uvědomte, že to vůbec není žádná pr***.


Kompletní Teorii Mříže nelze zakoupit.
Cena 135 Kč, 1720 stran, vydal Mříž Press v r. 2000.


Celá teorie byla zpracována na vodáckém kurzu s naší školou v září roku 2000. Tam také proběhla mnohá pozorování, bádání a vyhodnocování různých poznatků. Mříž byla tehdy přestrojená ve své původní podobě - do roštu na vaření (měla dvě části). Když jsme obě části Mříže postavili na oheň a položili na ně nádoby s vodou, Mříž byla ráda. Ale problém samozřejmě nastal, když se z jedné části nádoba sundala, tedy ta část byla nevyužitá. Takže se Mříž hned první den pěkně nas**la, rozpálila se a málem se protavila do zemského jádra a rozsekala devět sluncí a vesmír. Naštěstí jsme si ji pak udobřili, ale jen na chvíli.....


Nějak takto pak vypadal náš nejobtížnější den:


Mříž nad řekou

Psal se rok 6 726 391 846 léta Mříže (15.9.2000 l.n. (letopočtu nevěřících)). Šestý den je den Mříže, a proto se každý probouzel do mrazivého rána se strachem co se dnes stane. Nikomu to nebylo passé. Již od rána nám Mříž ztěžovala cestu nepropustnou mlhou a nemilosrdnými peřejemi, kde Vltava jindy dosahuje hloubky nejméně 10 metrů. Vyrazili jsme ze zakázaného tábořiště směrem na Dívčí Kámen. Nebylo vůbec jednoduché najít správnou cestu, jelikož Mříž rozdělila Vltavu na několik slepých ramen. Naštěstí to Michal s Pepikem tipli správně.

Pod jezem u Zlaté koruny na nás nečekaně zaútočila parta aligátorů vedená obřím ptakopyskem na druhé straně břehu. Naštěstí nás zachránil pásovec sedící na devítimetrové zebře s třema nohama, takže se cvakl jen Vojta s Martinem (Čochtan tedy patří jim). Cesta na Dívčí Kámen se prodloužila, protože rozsekané lodě se nechaly spravit až na místě. Na tábořišti se po zbytek dne nic zvláštního nedělo, protože Mříž dělala totální paseku v Japonsku.

Situace se však změnila ve chvíli, kdy služba prudce zvíšila potenciální složku energie Mříže tím, že ji stabilizovala na třech souměrně rovinu tvořících bodech, čnějících cca 30 cm nad vnějším okrajem litosferické vrstvy třetí planety sluneční soustavy. Poté rudě žhnoucí plazma, vzniklá třením sírové směsi nabalené na jednom z konců sériově vyráběného dřívka hranolovitého tvaru o škrtátko, přenesla část své vnitřní energie na masivní segmenty kmenů rozpolcených sekerou. Celková energie všech segmentů zapříčinila náhlé zmorfování Mříže na druhý satelit Země, přičemž první byl tímto počinem dočasně vyřazen z eliptického oběhu naší planety.

Kolem deváté hodiny p.m. se nad lesem objevil měsíc. Podle atipického chování (vysoká pohyblivost, závratná rychlost, abnormální maskování za mraky, měnění barvy... atd.) poznalo několik vysoce kvalifikovaných odborníků ze 3.A, že se nejedná o Měsíc, býbřž o naprosto dokonalou imitaci ze strany Mříže. Po dvouhodinovém summitu zhodnotila rada tří moudrých situaci, vyhlásila stupeň ohrožení 6 a společně s několika menšími experty odtáhla do spacáků. U ohně ostalo (ne na dlouho) několik jedinců, kteří teorii Mříže nevěří.......

Mříž ve své standardní podobě, kdy si hoví v neskutečném žáru ohně,
aby načerpala energii a mohla škodit.V noci jsme přistihli Mříž, jak se převlíká za Měsíc.

Jen málokdo ví, že zatmění slunce není způsobeno postavením měsíce.
(Tento snímek jsme získali infračervenoelektronorentgenomikroskopickým počítačovým rozborem
na Intel 486DX z amatérské fotografie zatmění.)

Svatyně poblíž Dívčího kamene, vybudovaná na počest Mříže.

V roce 2006 jsme opět pluli kolem Dívčího kamene a opět jsme přistihli Mříž převlečenou za Měsíc.na začátek