zpět vpřed Hlavní strana Stránky 4.A 1998-2002
Přihlásit se
<< zpět

Vysvědčení a udělování cen

Náš třídní, pan profesor Spudil, s oblibou vytváří vždy na konci školního roku různé statistiky a uděluje ocenění. Můžete se na to podívat:

Jaké ceny se udělují?


cena úspěšnosti - uděluje se studentovi, jehož prospěch si od pololetí nejvíce zlepšil celkový průměr a který se zároveň v žádném předmětu nezhoršil
cena stability - uděluje se studentovi, jehož známky se nijak proti pololetí nezměnily
cena útěchy - uděluje se studentovi bez vyznamenání, jehož celkový průměr je pod 1,50 a zároveň je z takto postižených studentů nejlepší
cena humanitníka - uděluje se studentovi s nejlepším prospěchem v humanitních předmětech, který zároveň neobdržel žádné jiné vyznamenání
cena přírodovědníka - uděluje se studentovi s nejlepším prospěchem v přírodovědných předmětech, který zároveň neobdržel žádné jiné vyznamenání

cena docházky - uděluje se studentovi s nejmenším počtem zameškaných hodin za celý rok
cena absentéra - uděluje se studentovi s největším počtem zameškaných hodin za celý rok
cena užitečnosti - uděluje se studentovi, který byl třídě podle našeho názoru nejužitečnější
cena trpělivosti - uděluje se tomu, kdo z nás měl největší trpělivost

Prvák (1998/99)


PROSPĚCH

DOCHÁZKA

OSTATNÍ

Druhák (1999/2000)


PROSPĚCH

DOCHÁZKA

OSTATNÍ